αἰνόν

αἰνός
dread
masc acc sg (epic ionic)
αἰνός
dread
neut nom/voc/acc sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Αἶνον — Αἶνος tale masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἶνον — αἶνος tale masc acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πιαῖνον — πῑαῖνον , πιαίνω fatten pres part act masc voc sg πῑαῖνον , πιαίνω fatten pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἴαινον — ἴ̱αινον , ἰαίνω heat imperf ind act 3rd pl ἴ̱αινον , ἰαίνω heat imperf ind act 1st sg ἰαίνω heat imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἰαίνω heat imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Gates of horn and ivory — The gates of horn and ivory are, in the earliest recorded instances of the use of the image, the portals through which dreams, true or false, come.In the OdysseyThe earliest appearance of the image is in the Odyssey, book 19, lines 560 569. There …   Wikipedia

  • Aitiopais — Ἀιθιόπαις, αιδος, ein Beynamen des Bacchus, Anacreon Fragm. Num. 145. welchen einige ihm als dem Weine von der Farbe und dem Feuer, Gyrald. Synt. IX. p. 283. andere aber wegen des hitzigen Weines, αἶνον ἄιθοπα, Barnes. ad Anacr. l. c. gegeben zu… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • дати — ДА|ТИ (>3000), МЬ, СТЬ гл. 1. Дать (давать) в руки, вручить: <ѹзьр>ѣ нища нага и печѩльна. и съвлъкъ сѩ дасть <ѥмѹ> одеждю свою. Изб 1076, 269; повелѣ нали˫ати вина юже ношаше викию и дати ѥмѹ. ЖФП XII, 51б; съньмъ прьстень съ рѹкы …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Подобен — (греч. προσόμοιον очень сходное, весьма похожее; часто в форме мн.ч. προσόμοια подобны) в византийском и русском православном богослужении пение на основе мелодической (в византийском мелодико ритмической) модели. Эта модель по гречески… …   Википедия

  • ASCOLIA — Graece Α᾿ςκώλια, festa, quae Rustici Athenienses in honorem Bacchi celebrârunt, ἀπὸ τȏυ ἀςκοῦ, i. e. ab utre nuncupata. Nam cum victimae Numinibus aut per similitudinem, ut inquit Servius, in l. 2. Georg. aut per contrarietatem immolentur, caper… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • POLYDORI Tumulus — locus Thraciae, apud Aenon urb. ubi is a Rege Thraciae, cui a Priamo Patre commendatus erat, occisus est. Virg. hinc, l. 3. v. 18. Aeneadasque meo nomen de nomine fingo. Ubi Servius: modo Aenum intelligit etc. Sed urbem is Aenum, Αἶνον, cum urbe… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.